the netherlands

The immediate environment can also be a source of inspiration, the human figures in Karin Bos’ work are usually acquaintances, friends or family, or it is herself. Sometimes she acts like a “tourist in her own city” to break out of her daily routine. She has temporarily set up exhibition spaces in Amsterdam as a studio where the public was welcome to follow the work process, and lived and worked for a month as an artist-in-residence at the Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. The nature of the Utrechtse Heuvelrug, where Karin Bos regularly resides, resonates in her fairytale-like landscapes in which something alienating is always going on. The questions raised by the work do not need to be answered, it allows the viewer the space for its own interpretation that may be changeable. Her open mind makes us watch with her and look at our daily environment from a different perspective, sometimes even literally; from a hot air balloon.

Ook de directe omgeving kan een bron van inspiratie zijn, de mensfiguren in het werk van Karin Bos zijn meestal bekenden, vrienden of familie, of ze is het zelf. Soms trekt ze eropuit als ‘toerist in eigen stad’ om haar dagelijkse routine te doorbreken. Zo heeft ze tijdelijk tentoonstellingsruimtes in Amsterdam als atelier ingericht waarbij het publiek welkom was het werkproces te volgen en een maand als artist-in-residence in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen gewoond en gewerkt. De natuur van de Utrechtse Heuvelrug waar Karin Bos regelmatig verblijft resoneert in haar sprookjesachtige landschappen waarin altijd iets vervreemdends gaande is. De vragen die het werk oproept hoeven niet beantwoord te worden, ze gunt de kijker de ruimte voor een eigen interpretatie die veranderlijk mag zijn. Haar open blik maakt dat we met haar meekijken en onze dagelijkse omgeving vanuit een ander perspectief zien, een enkele keer zelfs letterlijk; vanuit een luchtballon.