work

In her recent work, there is a shift towards the landscape. Karin Bos asked herself if she could tell something about people without having them literally in sight. It resulted in fairy tale-like landscapes with an ominous undertone, where always something odd is present. These ‘Slightly Creepy Camping Sites’ are paintings of barns, sheds and abandoned caravans in harsh landscapes which get their suspense no longer by the act or look of the main character, but by the use of colour, light and the way it is painted. Important in her work is the suggestion. It evokes a cinematic world, a world of stories, where nothing is what it seems, and where a merry holiday scene could as well be the site of a terrible crime. This tension, this ambiguity is what interests Karin Bos as an artist.

In het recente werk heeft er een verschuiving naar het landschap plaatsgevonden. Karin Bos vroeg zich af of ze in staat was om iets over mensen te vertellen zonder ze letterlijk in beeld te brengen. Dit resulteerde in sprookjesachtige landschappen waarin altijd iets vervreemdends aanwezig is. Deze ‘Slightly Creepy Camping Sites’ zijn schilderijen van schuurtjes, vakantiehuisjes en caravans in het bos die hun spanning niet meer verkrijgen door de handeling of uitstraling van de hoofdpersoon, maar door het kleurgebruik, het licht en de schildertoets. Belangrijk in haar werk is de suggestie. Het roept een filmische wereld op, een wereld van verhalen, waar niets is wat het lijkt en waar een vrolijk vakantietafereel evengoed de plek van een verschrikkelijke misdaad kan zijn. Deze spanning, deze meerduidigheid interesseert Karin Bos.

Outdoor life and nature play a large part in her recent work. Because in the Netherlands infrastructure and urbanization are so widely present, it is difficult for her to find landscapes she can use as a source for her work. All Dutch ‘nature’ is planned, organized and designed. To develop her new body of work she needed more varied source material. Therefore, she has done several artist-in-residencies abroad . She focuses on landscapes that provoke mixed feelings. What attracts her is space, ‘ugliness’ and roughness of the scenery, the intensity of colours and light, and the ruthlessness of nature. It is not there to please. It has a dark side, which fits her work very well (see below).

Het buitenleven en de natuur spelen een grotere rol in haar werk dan voorheen. Maar aangezien de infrastructuur en verstedelijking zo alom aanwezig is in Nederland, alle ‘natuur’ hier is gepland, georganiseerd en ontworpen, ontstond bij Karin Bos de behoefte om gevarieerder bronnenmateriaal te vergaren voor deze serie. Daarom heeft ze een aantal artist-in-residencies in het buitenland gedaan. Daarbij focust ze op landschappen die een dubbel gevoel bij haar oproepen. Wat haar trekt is leegte, ‘lelijkheid’, ruige en weerbarstige gebieden, de intensiteit van kleuren en licht, en de meedogenloosheid van de natuur. Het is er niet om te behagen. Het heeft een donkere kant die heel goed bij haar werk past (zie hieronder).